Сфера акредитації Випробувальної лабораторії харчової продукції та продукції легкої промисловості включає органолептичні, фізико-хімічні, хіміко-аналітичні, мікробіологічні, фізико-механічні та інші види випробувань.

Випробувальний центр ДП «Черкасистандартметрологія» уповноважено на здійснення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю (Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 24 березня 2020 року №263). Види (напрямки) лабораторних досліджень (випробувань) зазначені у додатку до наказу, це: проведення хроматографічних, спектрометричних, імуноферментних, радіологічних, мікробіологічних, органолептичних, фізико-хімічних досліджень (випробувань) харчових продуктів, кормів, змивів з поверхонь.

Компетентність персоналу випробувальної лабораторії регулярно підтверджується участю в Програмах професійного тестування лабораторій. Постійно проводяться міжлабораторні порівняння результатів вимірювань з акредитованими лабораторіями.

Випробувальна лабораторія харчової продукції та продукції легкої промисловості пропонує свої послуги зі стажування персоналу підприємств та організацій на робочому місці за конкретними методиками та показниками методами аналітичної хімії.

Випробування харчової продукції, продовольчої сировини, кормів, посуду та виробів керамічних, скляних, металевих та з полімерних матеріалів, парфумерно-косметичних виробів, мийних засобів, ґрунтів, добрив за показниками якості та безпечності проводяться методами:

 • Газорідинної хроматографії (визначення залишкових кількостей пестицидів (хлорорганічних, фосфорорганічних, групи похідних симтриазинів, групи синтетичних пиретроїдів тощо); жирнокислотного складу олій; фальсифікації олій; жирнокислотного, стеринового, тригліцеридного складу молочної продукції; фальсифікації молочної продукції; еквівалентів какао-масла; вмісту мікродомішок в горілках, спирті етиловому (альдегіди, естери, сивушні масла, метанол); справжності горілок, спирту етилового, напоїв лікеро-горілчаних; органічних розчинників та залишкових мономерів у виробах з полімерних матеріалів; тощо).
 • Високоефективної рідинної хроматографії (визначення бенз(а)пирену; харчових добавок (синтетичні барвники, консерванти, підсолоджувачі, кофеїн); гормональних препаратів; нітратів та нітритів; мікотоксинів; тощо).
 • Імуно-ферментного аналізу (визначення мікотоксинів).
 • Атомної абсорбції (визначення токсичних елементів, макро- та мікроелементів в харчовій продукції, продовольчій сировині, кормах. Виділення (міграція) токсичних елементів (посуд та вироби керамічні, скляні, металеві та з полімерних матеріалів). Визначення токсичних елементів, макро- та мікроелементів в ґрунтах, добривах).
 • Аналітичної хімії (гравіметричним, титриметричним, потенціометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним, поляриметричним, екстракційно-ваговим та іншими методами).
 • Сцинтиляційного детектування (визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 в харчовій продукції, продовольчій сировині, кормах. Визначення сумарної питомої активності природних радіонуклідів (K-40, Ra-226, Th-232) в будівельних матеріалах).
 • Випробування за мікробіологічними показниками харчових продуктів, продовольчої сировини; парфумерно-косметичних виробів; продукції фармацевтичної та виробів медичного призначення; змивів з поверхонь на підприємствах харчової промисловості, торгівлі, об’єктах громадського харчування, навколишнього середовища.


Випробування за показниками безпеки, надійності з визначенням гігієнічних та експлуатаційних властивостей у відповідності з вимогами європейських та національних нормативних документів проводяться для продукції легкої промисловості:

 • засобів індивідуального захисту (взуття та одяг спеціальний, засоби захисту рук різного призначення) та матеріалів для їх виготовлення;
 • виробів з матеріалів текстильних та полотен трикотажних (одяг верхній та білизняний, вироби панчішно-шкарпеткові, натільна та постільна білизна);
 • текстильних тканих, нетканих матеріалів, хутра штучного та полотен трикотажних різного призначення з усіх видів волокон;
 • шкіри, виробів шкіряних галантерейних і дорожніх, взуття, деталей взуття;
 • виробів гумових та пластмасових;
 • продукції фармацевтичної, виробів медичного призначення;
 • ігор та іграшок;
 • іншої продукції легкої промисловості.
Контакти:
Керівник Випробувального центру
Сотник Світлана Анатоліївна
Тел/факс:(0472)453052
Тел:(0472)386818
Факс: (0472) 33-26-98
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 278
lab@st.ck.ua