АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

   Одним із напрямків діяльності Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП “Черкасистандартметрологія”) є запобігання проявам корупції. Принципи прозорості, публічності, ефективності в роботі підприємства є одними з головних напрямків боротьби з корупцією та попередження корупційних проявів.

   Повідомити про факти порушення антикорупційного законодавства України, антикорупційної програми ДП «Черкасистандартметрологія» та факти, що мають ознаки корупційних правопорушень у роботі працівників підприємства можна за номером телефону: (0472) 33-30-60 та на е-mail: kostenko@st.ck.ua Повідомлення або за адресою: вул. Гоголя, 278, кабінет 601, м. Черкаси

Зразок Повідомлення про вчинення корупційного правопорушення

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Антикорупційна програма ДП "Черкасистандартметрологія"

План заходів щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень на державному підприємстві «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на 2020 рік

Антикорупційне законодавство України

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання корупції від 14.10.2014 р. № 1700-VII

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII.

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

Методичні рекомендації з питань забезпечення виконання антикорупційного законодавства для керівників державних підприємств, установ та організацій

Пам’ятки працівникам

Пам’ятка працівникам щодо правового захисту викривача

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» стосовно обмежень щодо отримання подарунків

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням змін, внесених в Закон України «Про запобігання корупції»

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» щодо обмежень, встановлених розділом IV Закону України «Про запобігання корупції»

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» щодо врегулювання конфлікту інтересів

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків»

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» за підсумками проведення семінару на тему «Правові аспекти організації роботи із запобігання та виявлення корупції» та про нове в законодавстві

Пам’ятка працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» щодо заходів здійснення фінансового контролю

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень