Перелік послуг, які надає відділ з підтвердження оцінки відповідності харчової продукції та систем менеджменту ДП "Черкасистандартметрологія"

- сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 та проведення наглядових аудитів за сертифікованими системами управління якістю;
- сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018, ДСТУ 4161-2003 та проведення технічних наглядів за сертифікованими системами управління безпечністю харчових продуктів;
- сертифікація систем екологічного управління на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 та проведення наглядових аудитів за сертифікованими системами екологічного управління;
- надає відповіді на запити замовників стосовно процедур сертифікації продукції та систем управління.

____________________________________________
Відділ з підтвердження оцінки відповідності харчової продукції та систем менеджменту
м. Черкаси, вул Гоголя, 278, тел. (0472) 33-30-42,
E-mail: quality@st.ck.ua