Запитання 20. В останній час багато доводиться чути про технічні регламенти з підтвердження відповідності. Що це таке? І що дає Україні їх впровадження?

Відповідь.

З прийняттям у 2001 році Законів України „Про стандартизацію, „Про підтвердження відповідності”, „Про акредитацію органів з оцінки відповідності розпочався новий етап реформування національної системи технічного регулювання: створюється низка нових для України нормативно-правових актів – національних технічних регламентів з підтвердження відповідності. Згідно із завданнями, встановленими Указом Президента України „Про програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14.09.2000 р. № 1072/2000 та постановами Кабінету Міністрів, розроблено 11 проектів національних технічних регламентів з підтвердження відповідності:
Проекти базуються на директивах ЄС „Нового підходу” та „глобального підходу”. Спільним елементом цих двох підходів, котрі доповнюють один одного, є те, що вони обмежують втручання держави у процес виробництва і дають промисловості широкий вибір способів виконання своїх зобов’язань перед суспільством. При цьому забезпечується достатній рівень належної безпеки для життя та здоров’я громадян, а у необхідних випадках і захист тварин, майна та довкілля від небезпеки, пов’язаної із застосуванням продукції, що розміщується на ринку.
Поетапне впровадження технічних регламентів та прийняття комплексу документів пов’язаних з цим дозволить забезпечити послідовність і прозорість процедур адаптації законодавства України до Законодавства ЄС.