Запитання 15. Що таке орган з сертифікації? Чи існує на Україні конкуренції між органами сертифікації? Якщо так, то чи добре це для споживача? 

Відповідь.
Орган з сертифікації це орган, який здійснює сертифікацію відповідності і призначається національним органом України з сертифікації. Орган з сертифікації продукції (ОС) виконує такі основні функції:
- здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури продукції відповідно до правил Системи;
- організує та проводить обстеження, атестацію виробництв та оцінку систем управління якістю;
- визначає випробувальні лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції з метою сертифікації та узгоджує форму протоколу випробувань;
- здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та атестованими виробництвами;
- видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.При цьому ОС повинен мати:
- організаційну структуру, адміністративні та юридичні права для керування роботами з сертифікації в заявленій галузі акредитації;
- компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результатами атестації;
- актуалізований фонд нормативних документів на продукцію та методи її випробувань;
- систему двосторонніх зв'язків з виробниками або постачальниками сертифікованої продукції, яка забезпечує своєчасне їх інформування про заплановані зміни вимог нормативних документів на продукцію, що повинно бути документально підтверджено;
- положення про орган з сертифікації продукції;
- настанову з якості;
- комплект організаційно-методичних та нормативних документів системи сертифікації продукції в заявленій галузі акредитації;
- документи, що встановлюють правила та порядок проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;
- досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документально за результатами виконаних робіт.

Конкуренція між ОС на Україні не існує. Заявник має право звернутись в любий орган з сертифікації на проведення сертифікації продукції незалежно від територіального розташування.