Випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT), атестат про акредитацію № 2Н632 від 20 жовтня 2014 року

Лабораторія проводить випробування таких видів продукції:

- харчова продукція;

- продовольча сировина;

- корми для сільськогосподарських тварин;

- горілки, напої лікеро-горілчані, спирт етиловий, розчини водно-спиртові;

- добрива.

Випробування проводяться методами газової та тонкошарової хроматографії, атомної полум’яної абсорбції, фотометричним, гравіметричним, титриметричним, потенціометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним, поляриметричним методами.

Випробувальною лабораторією харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань проводяться випробування харчової продукції та продовольчої сировини:

- за показниками безпеки (переглянути);

- за органолептичними показниками, фізико-хімічними показниками (переглянути);

- добрив за показниками (переглянути).

Випробування проводяться за напрямками:

- при проведенні сертифікації продукції;

- за угодами з підприємствами та організаціями;

- при контролі якості продукції, відібраній у торгівельній мережі.

Компетентність персоналу випробувальної лабораторії харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань регулярно підтверджується участю в національних Програмах професійного тестування лабораторій "ПРОФ-ТЕСТ". Також постійно проводяться міжлабораторні порівняння результатів вимірювань з акредитованими лабораторіями.

Випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань надає допомогу організаціям та підприємствам в організації випробувань продукції на наявність (вміст) генетично модифікованих організмів. Випробування проводяться в акредитованих лабораторіях Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Терміни проведення робіт (3-10 діб в залежності від виду продукції та показників).

Пропонуємо підприємствам та організаціям послуги з випробувань і запрошуємо до співпраці!

Контакти:
начальник випробувальної лабораторії харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань 
Задніпрянець Петро Васильович
Тел: (0472)35040, 0677731857
20300 м. Умань, вул. Смідовича, 43
labumanst@gmail.com