Випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT), атестат про акредитацію № 2Н632 02 квітня 2018 

Лабораторія проводить випробування таких видів продукції:

- харчова продукція;

- продовольча сировина;

- корми для сільськогосподарських тварин;

- горілки, напої лікеро-горілчані, спирт етиловий, розчини водно-спиртові;

- добрива.

Випробування проводяться методами газової та тонкошарової хроматографії, атомної полум’яної абсорбції, фотометричним, гравіметричним, титриметричним, потенціометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним, поляриметричним методами.

Випробувальною лабораторією харчової продукції та продовольчої сировини м. Умань проводяться випробування харчової продукції та продовольчої сировини:

- за показниками безпеки (переглянути);

- за органолептичними показниками, фізико-хімічними показниками (переглянути);

Випробування проводяться за напрямками:

- при проведенні сертифікації продукції;

- за угодами з підприємствами та організаціями;

- при контролі якості продукції, відібраній у торгівельній мережі.

 Компетентність персоналу випробувальної лабораторії харчової продукції та продовольчої сировини регулярно підтверджується участю в національних Програмах професійного тестування лабораторій "ПРОФ-ТЕСТ". Постійно проводяться міжлабораторні порівняння результатів вимірювань з акредитованими лабораторіями.
Випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини (Уманське відділення) надає допомогу організаціям та підприємствам в організації випробувань продукції на наявність (вміст) генетично модифікованих організмів. Випробування проводяться в акредитованих лабораторіях Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Терміни проведення робіт (3-10 діб в залежності від виду продукції та показників). Стабільна цінова політика - все це орієнтовано на задоволення потреб замовника.
Пропонуємо підприємствам та організаціям послуги з випробувань і запрошуємо до співпраці!

Якість обслуговування гарантуємо.
 

Контакти:
начальник випробувальної лабораторії харчової продукції та продовольчої сировини (Уманське відділення)
Задніпрянець Петро Васильович
Тел.: (0244) 3-50-40
Тел.: (067) 7731857
Юридична адреса:
18002, м. Черкаси,
вул. Гоголя, 278
Фізична адреса:
20392, Черкаська обл., Уманський р-н., с. Піківець, вул. Уманська, 152В
labumanst@gmail.com