Повірка лічильників води і тепла тел. (0472) - 330714
ДП «Полтавастандартметрологія» з 10.04.2024 року є офіційним партнером національного органу стандартизації, уповноваженим на реалізацію офіційних копій нормативних документів в електронному вигляді. Систематизуйте та впорядковуйте свої дії за допомогою електронних копій стандартів швидко, зручно та надійно разом із нашим підприємством!!!

ЗАМОВИТИ ОФІЦІЙНІ КОПІЇ СТАНДАРТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ
ВИГЛЯДІ МОЖНА В ЧЕРКАСАХ

Звертайтесь за тел. (0472) 37-15-44 Служба стандартизації Черкаси
e-mail: fond@st.ck.ua inform@st.ck.ua inform2@st.ck.ua

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ

Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» проводить метрологічні роботи з повірки побутових водолічильників та теплолічильників на підприємстві, а також повірку лічильників води на місці експлуатації. Контакти: Бюро приймання та видачі засобів вимірювальної техніки; інженер:Савелій Людмила Миколаївна Тел.: (0472) 330 714. http://st.ck.ua/metr_vod.html

Важливо! Для клієнтів сертифікованих за ДСТУ ISO 22000, ISO 22000

Орган з сертифікації систем управління повідомляє, що в червні 2022 року в результаті перегляду стандарту ISO/TS 22003:2013 було прийнято стандарт ISO 22003-1:2022 «Безпечність харчових продуктів. Частина 1. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів».

Оновлений стандарт застосовується Національним агентством з акредитації України під час акредитації органів з сертифікації систем управління, тому орган з сертифікації систем управління зобов’язаний йому відповідати.

Основні відмінності між ISO/TS 22003:2013 та ISO 22003-1:2022 полягають, але не обмежуються такими:

- Зміни в категоріях харчового ланцюга

Додано, вилучено або об’єднано категорії та/або підкатегорії харчового ланцюга, що в свою чергу може призвести до переоформлення сертифікатів на систему керування безпечністю харчових продуктів, про що орган з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» повідомить Вам заздалегідь.

- Зміна розрахунку часу аудиту

Критерії розрахунку часу аудиту змінені, і передбачається, що час аудиту збільшиться. Переглянуті документи щодо визначення часу аудиту будуть надані Вам при плануванні чергового наглядового аудиту.

- Зміна твердження про сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів

У зв’язку з переходом, сертифікація за ISO 22000 більше не дозволить Вам заявляти про сертифікацію ISO 22000, тобто посилатись на те, що Ваша система керування безпечністю харчових продуктів сертифікована за ISO 22000, на упаковці продукту або супровідній інформації про Ваш продукт. Така заборона включає всю упаковку продукції, як первинну (яка містить продукцію), так і будь-яку зовнішню вторинну упаковку.

Звертаємо Вашу увагу, що з метою запобігання невідповідного маркування продукції, таропакувальних матеріалів та змісту супровідної інформації необхідно завчасно підготуватись до впровадження нових вимог

Перехідний період складає 3 роки (36 місяців) від дати публікації ISO 22003-1:2022, а саме від 30 червня 2022 року.

У разі виникнення питань просимо звертатись
- за телефоном +38 (0472) 33-30-42
- за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, будинок 278

Запрошуємо підприємства, організації та випробувальні лабораторії до співпраці!

Калібрувальна лабораторія успішно пройшла переакредитацію та підтвердила свою компетентність відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT).

Моніторинг шляхом проведення повторної оцінки здійснено групою аудиторів Національного агентства з акредитації України (НААУ). Сфера акредитації калібрувальної лабораторії розширена новими видами вимірювань та об’єктами калібрувань. Розширення сфери акредитації стало можливим завдяки придбанню нових високоточних еталонів, розробці нових методик калібрування та успішної участі в Програмах перевірки професійного рівня (кваліфікації). Інформацію щодо сфери акредитації можна отримати на сайті НААУ та Черкаська філія ДП “Полтавастандартметрологія”.

Сфера нашої акредитації охоплює наступні види вимірювань:

EM – електрика та магнетизм; L – довжина; M – маса та пов’язані з нею величини; PR – фотометрія; QM – хімія (кількість речовин); T – термометрія; TF – час і частота

Висококваліфікований персонал калібрувальної лабораторії завжди відкритий до співпраці, а у поєднанні з сучасними еталонами є гарантією якісного обслуговування наших замовників та отримання точних та достовірних результатів калібрувань.

Орган з сертифікації систем управління розширив сферу акредитації

Орган з сертифікації систем управління акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) та ISO/TS 22003:2013 Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів на право проведення робіт з:.
  - сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог:
ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT);
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
- сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог:
ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT);
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.
У червні Орган з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» розширив сферу акредитації за напрямками галузей економіки та категоріями харчового ланцюга:
- 31 - Транспорт, зберігання та зв'язок (ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015);
- 29 - Оптова та роздрібна торгівля (ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015);
- F - Розповсюдження (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018);
- G - Надання послуг транспортування та зберігання (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018);
- К – виробництво (біо)хімікатів (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018).
Атестат акредитації № 8О087 зареєстрований 30.06.2021 року з терміном дії до 27.08.2025 року.

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ – ВЛАСНИКІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (ТУ)

Черкаська філія ДП “Полтавастандартметрологія” інформує Вас про те, що в Україні існує роками відпрацьована система перевірки технічних умов та змін до них на відповідність законодавству, технічним регламентам та національним стандартам України і внесення їх до всеукраїнської бази даних «Технічні умови України».

Детальніше

НОВІ МОЖЛИВОСТІ

З метою забезпечення повірки засобів вимірювальної техніки, призначених для вимірювання температури безконтактним методом, придбано калібратора термометрів «Тензор-Влант-35М».
Калібратор термометрів «Тензор-Влант-35М» з високою точністю та стабільністю відтворює умови для проведення повірки засобів безконтактного вимірювання температури (пірометрів і вимірювальних тепловізорів), а також медичних контактних або електронних термометрів у діапазоні температур від мінус 10 С до 99,99 С.Детальніше

Шановні партнери!

Черкаська філія ДП “Полтавастандартметрологія” працює в штатному режимі, забезпечуючи реалізацію в регіоні економічних інтересів держави, виконує роботи та надає послуги відповідно до повноважень.
З метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я і забезпечення безпеки працівників та замовників повідомляємо, що підприємство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №221 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID -19 з урахуванням рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.03.2020 № 242 з 17 березня на період оголошеного карантину запровадило у своїй діяльності додаткові обмежувальні заходи.
Ми розуміємо необхідність виконання взятих на себе зобов’язань та турбота про здоров’я персоналу в цей час є пріоритетом для нас. Працівники забезпечені засобами гігієни та дезінфекції, запроваджений чіткий режим провітрювання та прибирання приміщень, обладнані робочі місця для спілкування з замовниками з питань, які не можна вирішити дистанційно, працівники, що проживають в віддалених районах забезпечені транспортом для перевезення тощо.
Ми закликаємо дотримуватися рекомендацій МОЗ України щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби.

   Продовжуємо надавати послуги в повному обсязі.

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Вебінар: Енергозбереження — пріоритетний напрямок
Методика: Затверджено мінімальні вимоги ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
Новий закон: Фундамент раціонального використання енергії
Термомодернізація житла: Нові масштаби реконструкції

Прес реліз вебінару «Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики України»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА ПАРТНЕРИ!

Запрошуємо Вас стати учасниками вебінару «Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики України», який відбудеться 14 грудня 2021 року об 11:00 в рамках інформаційно-просвітницької кампанії, започаткованої Міністерством економіки України.

Зареєструватися для участі у вебінарі Ви можете на комунікативній платформі з технічного регулювання за посиланням https://goo.su/mjc

                                                Категорійність готелів
Черкаська філія ДП “Полтавастандартметрологія” доводить до відома, що згідно чинного законодавства, а саме: статті 19 Закону України від 15.09.1995 № 324/95-ВР «Про туризм», з метою підвищення рівня туристичного обслуговування об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) присвоюються категорії якості та рівня обслуговування. Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.
   Детальніше

   Відповіді на запитання, з якими найчастіше звертаються представники готельного бізнесу

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Всесвітній день дитини: Свято радості й благополуччя
На здоров’я: МОЗ затвердило сезонне меню для дітей
Новий закон: Кіловат-години замість кубометрів
Законопроєкт: Фальсифікації харчових продуктів — червоне світло

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Компетентність: Калібрування — за найвищими стандартами
Крокуючи до ЄС: Європейські правила діятимутьу 10 важливих сферах
Індустріальні парки: Стимули для інвесторів
Нові документи: Доступ на ринок ЄС спрощується

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Економічні пріоритети: На шляху до укладення «промислового безвізу»
Довкілля: Використання одноразового пластику ПЛАНУЮТЬ ОБМЕЖИТИ
Нові стандарти: До уваги операторів ринку харчових продуктів
Ви цікавилися: Зміни в аграрному законодавстві

До уваги!

Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» 14 вересня 2021 року проводить семінар на тему: «Зміни у законодавстві України для операторів ринку харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019, ДСТУ ISO/TS 22002 частини 1-6). Пандемія як фактор аналізу ризиків у роботі вітчизняних підприємств (ДСТУ ISО 9001:2015, ISО 31000:2018)».
Вартість участі у семінарі за одного учасника 2043,05 грн. з ПДВ. Для підтвердження участі в семінарі необхідно надіслати оформлену Заявку на e-mail: konkyrs@st.ck.ua з поміткою «На семінар». З організаційних питань звертатися за телефоном (0472) 37-15-44.

   Заявка                                        Програма

До уваги!

До Фонду нормативної документації Черкаської філії ДП “Полтавастандартметрологія” надійшов національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. ВИМОГИ ДО БУДЬ-ЯКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ХАРЧОВОМУ ЛАНЦЮЗІ.
Стандарт прийнято методом перекладу (мова – українська), який набуде чинності 01.09.2021.

Детальніше

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Нові документи: Дитяче харчування — за стандартами Є
На часі: Державний екологічний контроль стане ефективнішим
Посібник: Для експортерів ягід із України до країн ЄС
Безпека: До уваги виробників харчових продуктів

                                                Категорійність готелів
Черкаська філія ДП “Полтавастандартметрологія” доводить до відома, що згідно чинного законодавства, а саме: статті 19 Закону України від 15.09.1995 № 324/95-ВР «Про туризм», з метою підвищення рівня туристичного обслуговування об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) присвоюються категорії якості та рівня обслуговування. Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.
   Детальніше

   Відповіді на запитання, з якими найчастіше звертаються представники готельного бізнесу

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
За європейськими стандартами: Підтримали впровадження нових вимог до матеріалів
Безпечне виробництво: Контроль за вмістом ГМО посилиться
Харчова продукція: Новий довідник — у вільному доступі
Довкілля: Обіг пластикових пакетів в Україні обмежено

ПОВІДОМЛЕННЯ щодо перевірки, перегляду та скасовування галузевих нормативних документів


Детальніше

Шановні колеги - метрологи!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всесвітнього дня метрології!

Ваша повсякденна праця, професійність, знання і уміння є вагомим внеском у забезпеченні єдності вимірювань у державі, захисту життя та охорони здоров’я громадян.

Бажаємо усім метрологам та працівникам метрологічних служб підприємств і організацій міцного здоров’я, злагоди у родинах, успіхів на професійній ниві!

У 2021 році це свято проходить під гаслом «Вимірювання для захисту здоров’я»

18-20 травня 2021 р. відбудеться «Глобальний інноваційний саміт»
https://www.gis2021.com, який має на меті надати місце для зустрічей, зокрема у форматі «b2b», представникам бізнесу, сфери інновацій, дослідникам та експертам з фінансування для обміну інформацією та навичками, а також розвитку нових бізнес-ідей. Під час заходу міжнародні експерти виступлять з презентаціями та поділяться досвідом щодо розвитку інноваційних бізнес проектів. Зокрема, в рамках саміту очікується участь керівництва таких компаній як «Infineon Technologies Austria AG», «Solar Impulse Foundation», «Microsoft Austria» та «Kiel Institute for the World Economy». Серед іншого, в рамках «Глобального інноваційного саміту» планується обговорити «зелений» перехід, цифрову трансформацію та відновлення бізнесу після COVID-19. Реєстрація для участі у саміті доступна за електронним посиланням https://gis2021.b2match.io/

НОВІ ЕТАЛОНИ

З метою забезпечення єдності вимірювань, розширення метрологічних можливостей, підвищення точності результатів повірки і калібрування, еталонна база ДП «Черкасистандартметрологія» постійно оновлюється.

Детальніше

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
До уваги власників технічних умов!
Хто встановлює норми у будівництві
Гармонізація нормативної бази: Обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва
Ринок будівельної продукції: В Україні працюватимуть європейські правила
До європейської практики: Нові вимоги у маркуванні харчових продуктів

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Нові еталони
Органічне виробництво: Державна підтримка — стимул для інвестицій
Новий законопроєкт: Уряд підтримав зміни до Митного кодексу України щодо визначення країни походження товару
Дбаючи про безпечність: Затверджено гігієнічні вимоги

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Незабутні: Він був першим
Дитяче харчування: І безпека, й асортимент
Ви цікавилися: Хто випробовує тротуарну плитку

Оновлення на сторінці: Споживач Розміщена наступна інформація: До високої якості — разом
Продовольство і корми Як діяти за надзвичайних обставин
Новий закон: Подбали про благополуччя та здоров’я тварин
Запрошуємо на семінар: Задовольнити клієнтів
Нормативні документи, які набули чинності з 1 січня 2021 року

До уваги!

02 березня 2021 року Черкаська філія ДП “Полтавастандартметрологія” проводить семінар на тему: «Краща міжнародна практика щодо задоволення потреб споживачів - стандарти серії ISO 10000 «Менеджмент якості. Задоволеність клієнтів».

   Програма                                     Заявка                                     Лист

До уваги!

Запрошуємо керівників підприємств, заступників директорів, начальників відділів, фізичних осіб-підприємців, провідних фахівців регіону та інших зацікавлених осіб прийняти участь у семінарах, які ДП «Черкасистандартметрологія» планує провести у І кварталі 2021 року.
09 лютого 2021 року Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» проводить семінар на тему: «Посилення вимог до безпечності продукції: ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT), ДСТУ 9027:2020, FSSC 22000 Редакція 5.1. Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT)».
02 березня 2021 року Черкаська філія ДП «Полтавастандартметрологія» проводить семінар на тему: «Краща міжнародна практика щодо задоволення потреб споживачів - стандарти серії ISO 10000 «Менеджмент якості. Задоволеність клієнтів».

   Детальніше                                     Нормативні документи, які набули чинності 01.01.2021

АРХІВ НОВИН