ДП «Черкасистандартметрологія» проводить калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до статті 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та ДСТУ ISO/ІЕС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

ДП «Черкасистандартметрологія» здійснює калібрування за такими видами вимірювань:

01 Вимірювання геометричних величин;
02 Вимірювання механічних величин;
03 Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин;
04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;
06 Температурні та теплофізичні вимірювання;
07 Електричні і магнітні вимірювання;
08 Оптико-фізичні вимірювання.

Сфера акредитації
Контакти:
Заступник директора з питань метрології
Камша Олександр Андрійович
Тел. (0472) 333069
kamsha@st.ck.ua
Відділ повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки механічних та геометричних величин
Начальник:
Рядінських Валерій Олексійович
Тел.: (0472) 330 716,
(0472) 333040
rvo@st.ck.ua
Науково-технічний відділ повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки теплотехнічних та електричних величин
Начальник:
Бондар Вікторія Василівна
Тел.: (0472) 330 713,
(0472) 333024
bondar@st.ck.ua