Випробувальна лабораторія технологічного обладнання для промисловості проводить випробування наступних видів продукції:– обладнання технологічного для харчової та м`ясомолочної промисловості;

– техніка сільськогосподарська;

– обладнання ковальсько-пресове, металообробне та деревообробне;

– обладнання технологічне для виробництва стінових та дорожніх виробів;

– насоси шестеренні, агрегати насосні та компресорне обладнання;

– устаткування холодильне та вентиляційне непобутове;

– прилади електричні побутові;

– складники електронні;

– устаткування освітлювальне електричне;

– інструмент ручний із силовим урухомлювачем (приводом);

– інструменти і приладдя медичні та стоматологічні.

Випробування проводяться за напрямками:

- при проведенні сертифікації продукції;

- періодичні випробування обладнання;

- при оцінці відповідності продукції вимогам Технічних регламентів;

- за угодами з підприємствами та організаціями.

Лабораторія має кваліфікований персонал та високий рівень технічного оснащення. В 2015 р. фахівці випробувальної лабораторії технологічного обладнання для промисловості в черговий раз підтвердили свою компетентність щодо виконання робіт по неруйнівним методам контролю, а саме ультразвуковий (сертифікат фахівця з неруйнівного контролю № 31156 від 14.05.2015) та візуально-оптичний (сертифікат фахівця з неруйнівного контролю № 31157 від 14.05.2015) методи контролю у виробничих секторах «Металообробка та металовиробництво», «Металоконструкції та будівельні конструкції».

Контакти:
начальник лабораторії технологічного обладнання для промисловості

Тел/факс:(0472)324753
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 278