Орган з сертифікації систем управління Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Черкасистандартметрологія») виконує роботи із сертифікації систем управління якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного управління.
  Орган з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» підтвердив свою компетентність відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) та ISO/TS 22003:2013 Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів та отримав атестат акредитації, зареєстрований у Реєстрі Національного агентства з акредитації України 28 серпня 2020 року за №8О087.

  Сфера акредитації органу з сертифікації систем управління охоплює:
- сертифікацію систем управління якістю відповідно до вимог:
ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT);
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
- сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог:
ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT);
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT);
ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

____________________________________________
Відділ з підтвердження оцінки відповідності харчової продукції та систем менеджменту
м. Черкаси, вул Гоголя, 278, тел. (0472) 33-30-42,
E-mail: quality@st.ck.ua