Орган з сертифікації систем управління виконує роботи із сертифікації систем управління якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного управління.
  Орган з сертифікації систем управління акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) та ISO/TS 22003:2013 Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів на право проведення робіт з:.
  - сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог:
ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT);
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
- сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог:
ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT);
ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.
У червні Орган з сертифікації систем управління розширив сферу акредитації за напрямками галузей економіки та категоріями харчового ланцюга:
- 31 - Транспорт, зберігання та зв'язок (ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015);
- 29 - Оптова та роздрібна торгівля (ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015);
- F - Розповсюдження (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018);
- G - Надання послуг транспортування та зберігання (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018);
- К – виробництво (біо)хімікатів (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018).
Атестат акредитації № 8О087 зареєстрований 01.11.2022 року з терміном дії до 27.08.2025 року.

____________________________________________
Відділ з підтвердження оцінки відповідності харчової продукції та систем менеджменту
м. Черкаси, вул Гоголя, 278, тел. (0472) 33-30-42,
E-mail: quality@st.ck.ua