Орган з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» призначений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про призначення органу з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» від 04.04.2014 р. № 384, номер призначеного органу з сертифікації систем управління UA.MQ.026.

  Орган з сертифікації систем управління Державного підприємства «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» підтвердив свою компетентність у визначеній сфері акредитації відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021:2011 та отримав атестат акредитації, зареєстрований у Реєстрі Національного агентства з акредитації України 28 серпня 2015 року за № 8О087.
  Сфера акредитації органу з сертифікації систем управління охоплює:
  - сертифікацію систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги, ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements, у тому числі послуг у сфері охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги;
  - сертифікацію систем управління якістю виробів медичних відповідно до вимог ДСТУ ISO 13485:2005 Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання, ISO 13485:2003 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes;
  - систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга, ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

____________________________________________
Відділ з підтвердження відповідності систем менеджменту якості
м. Черкаси, вул Гоголя, 278, тел. (0472) 45-73-79,
E-mail: quality@st.ck.ua