Запитання 27. Де можливо знайти тексти чинних в Україні стандартів (ДСТУ, ГОСТ) в мережі Інтернет?

Відповідь.
В мережі Інтернет можливо знайти окремі тексти стандартів, але такий стандарт не є офіційним виданням і за автентичність тексту ніхто не несе відповідальність. Стандарт з позначкою „офіційне видання” Ви можете придбати як у Генерального Агента, яким є Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (УкрНДНЦ) або через мережу магазинів стандартів, що знаходяться у місті Києві та Харкові.
В м. Черкасах придбати легалізовані та актуалізовані стандарти або одержати інформацію стосовно необхідного стандарту Ви маєте можливість у фонді стандартів ДП „Черкасистандартметрологія”, тел. 47-15-44.