Запитання 18. Скажіть, будь-ласка, чи надають фахівці Держспоживстандарту України консультації населенню? Як і коли це можна зробити?

Відповідь.

На виконання наказу Держстандарту України від 03.08.2000 р. №485 в ДП “Черкасистандартметрологія” діє на постійній основі консультативно – методичний пункт з надання допомоги підприємствам і підприємцям регіону з питань розробки, запровадження і сертифікації систем якості, постановки нової продукції на виробництво, акредитації вимірювальних (випробувальних лабораторій) метрологічного забезпечення виробництва, з питань стандартизації.
Так фахівці відділу держнагляду надають практичну допомогу та рекомендації щодо покращення технологічних процесів при виробництві нових видів продукції. 
Фахівці сектору стандартизації та інформаційного забезпечення надають консультації з розробки нормативної документації на нові види продукції, з питань чинних в Україні стандартів всіх категорій заміну, відміну та внесені зміни до діючих стандартів.
Метрологічні відділи центру надають консультації населенню з багатьох метрологічних питань, у тому числі:
- роз’яснення статей Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11.02.1998 р. №113/98-ВР;
- консультації щодо ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
- консультації з питань повірки ЗВТ;
- консультації з питань здійснення ремонту, продажу, прокату ЗВТ;
- надання інформації про ЗВТ, занесені до Державного реєстру України;
Сектор з підтвердження відповідності систем менеджменту якості з наступних питань:
- впровадження та сертифікація систем управління якістю;
- впровадження систем екологічного управління;
- впровадження системи управління безпекою харчових продуктів на основі концепції ХАССП.
Відділи сертифікації надають консультації населенню з питань сертифікації харчової продукції та сільхозсировини та продукції технічного призначення.
До відома населення Черкаської області. Консультації з зазначених вище питань надаються за телефонами 47-15-44, 45-73-79, 45-72-76.